Vatrodojavni sustavi

U našoj ponudi možete pronaći vatrodojavne sustave za:

  • stambene objekte
  • poslovne objekte
  • industrijske objekte
  • javne objekte
  • trgovačke centre
  • hotele i smještajne kapacitete

Zakonski propisi i usklađenje

Na snazi je velik broj zakonskih propisa s područja zaštite od požara prema kojima treba uskladiti vatrodojavni sustav.

Održavanje sustava zaštite od požara je ne samo nužno nego i zakonski obavezno. Redovnim održavanjem osigurava se i pouzdanost sustava te se smanjuju lažne dojave.

Kod vatrodojavnih sustava najvažnija je brza i pouzdana detekcija, koja alarmira i upozorava te time pravovremenom reakcijom dolazi do eliminiranja ili značajnog umanjenja štete.

Oprema za vatrodojavne i plinodojavne sustave